Voordelen

 • Cashless betaalkaart voor counter en vending;
 • Opwaarderen: zowel op school als online, door leerlingen en ouders;
 • Gebruik als leerlingpas: o.a. voor kluisjes, toegangscontrole en identificatie;
 • Andere modules die gekoppeld kunnen worden aan de Scoolcard: printen, kopiëren en bibliotheek;
 • Scoolcard is onderdeel van social platform met: website en eigen 'App';
 • Bewustwording (inzicht in gebruik): de leerlingen kunnen precies 'inzien' welke producten zij hebben gekocht, waardoor er bewustwording wordt gecreëerd;
 • Loyaliteit: gezond en bewust gedrag wordt beloond;
 • Gezond gedrag: o.a. door voedingsadviezen via 'App';
 • Rapportages (voor een gezonde leefstijl);
 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): de Scoolcard voldoet aan alle eisen omtrent Wbp;
 • Integrale samenwerking: Scoolcard betrekt ook o.a. ouders en gemeenten bij stimuleren leefstijl;
 • En is kostenbesparend, maar vooral: COOL!